NEJSME JEN DVĚ

Jsme volné sdružení architektů a navazujících profesí fungujících samostatně nebo na společných projektech podle jejich typu a rozsahu.

Ing. arch. Eva Pyková
autorizovaný architekt ČKA 4801


tel.: +420 774 568 834

Ing. arch. Kateřina Pohlová
autorizovaný architekt ČKA 4806


tel.: +420 608 078 308

Ing. Roman Řepa
autorizovaný inženýr ČKA IT